> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc (10+3) lần thứ 26
 Mới nhất:2023-09-07 21:39:34   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Ngày 6/9, tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc (10+3) lần thứ 26.

Thủ tướng Lý Cường cho biết, cơ chế hợp tác 10+3 đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng và thử thách, đang phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển và phồn thịnh của khu vực. Cần nỗ lực thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á xuất phát từ lợi ích tổng thể hòa bình và phát triển của châu Á.

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị cho biết, hợp tác 10+3 đã góp phần quan trọng cho giữ gìn ổn định khu vực và thúc đẩy sự phát triển của khu vực, các bên cần hành động nhịp nhàng, làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế – thương mại, phát triển carbon thấp, tạo dựng Đông Á thành tâm điểm hòa bình và tăng trưởng.

Hội nghị đã thông qua tuyên bố chung về phát triển hệ sinh thái ô tô điện.