> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Đơn đặt hàng máy bay chở khách C919 của Trung Quốc đã đạt 1.061chiếc
 Mới nhất:2023-09-12 17:57:51   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

\

Phóng viên từ Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Phố Giang năm 2023 đang diễn ra tại Thương Hải thông tin, máy bay chở khách Comac C919 của Trung Quốc đã vận hành thương mại từ ngày 28/5. Hiện đã giao 2 chiếc máy bay, đơn đặt hàng đã lên tới 1.061 chiếc. 112 chiếc máy bay chở khách ARJ21 đã được đưa ra thị trường, đến nay đơn đặt hàng là 775 chiếc, đã vận chuyển an toàn 8,6 triệu hành khách.