> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Lượng điện hàng năm đạt 3600 triệu độ, tua bin gió trên biển Bình Đàm Phúc Kiến Trung Quốc toàn dung lượng hòa lưới phát điện
 Mới nhất:2023-09-18 17:50:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Ngày 17/9, Tập đoàn Tam Hiệp công bố thông tin cho biết, tua bin gió trên biển với dung lượng mỗi tổ máy lớn nhất thế giới - tua bin gió Bình Đàm Phúc Kiến Trung Quốc toàn dung lượng hòa lưới phát điện.

Tua bin gió Bình Đàm Phúc Kiến cách bờ biển khoảng 35 km, độ sâu nước khoảng 40 mét. Tại nhà máy điện gió ngoài khơi cả thảy đã xây dựng 11 tua bin gió trên biển, bao gồm tua bin gió ngoài khơi với công suất thiết kế 16 MW với tổng dung lượng lớn nhất thế giới đã được đưa vào hoạt động, tổng dung lượng đạt 111 MW. Sau khi dự án đi vào hoạt động toàn diện, tổng lượng phát điện hàng năm đạt 3600 triệu độ.