> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Gắn biển Trung tâm Giao lưu hợp tác tiêu chuẩn hóa quốc gia ASEAN, xây dựng kênh thông tin tiêu chuẩn hóa Trung Quốc-ASEAN
 Mới nhất:2023-09-18 17:23:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 17/9, Hội nghị bên lề chủ đề “Mở cửa loại hình cơ chế: bố cục mới phát triển kinh tế khu vực” do Bộ Thương mại, Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức đã diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây.

Hội nghị đã tổ chức lễ gắn biển “Trung tâm Giao lưu hợp tác tiêu chuẩn hóa các nước ASEAN”, trung tâm này dốc sức vào việc tăng cường nghiên cứu và giao lưu hợp tác tiêu chuẩn hóa với các nước ASEAN, xây dựng kênh kết nối, cùng chia sẻ thông tin tiêu chuẩn hóa Trung Quốc-ASEAN, xây dựng cơ chế phối hợp đào tạo và giao lưu hai chiều nhân tài tiêu chuẩn hóa quốc tế, thúc đẩy mở cửa hợp tác phạm vi lớn hơn, lĩnh vực rộng hơn, tầng nấc sâu hơn giữa Trung Quốc và ASEAN.