> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Thắp sáng kinh tế ban đêm – phóng ra sức sống mới
 Mới nhất:2023-11-01 19:08:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Những năm qua, quận Phong Nam ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc thông qua nhiều biện pháp tiện lợi cho người dân, đã khuyến khích các hoạt động tiêu dùng như ăn uống, du lịch, văn hóa ban đêm, duy trì phóng ra sức sống “kinh tế ban đêm”.

\

\

\

\