ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวปาฐกถาสำคัญในที่การประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจเอเปค
 การเผยแพร่:2023-11-17 15:49:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ช่วงเช้าวันที่ 16 พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่น นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวปาฐกถาสำคัญภายใต้หัวห้อ “ร่วมแรงร่วมใจ เผชิญหน้ากับความท้าทายร่วมกัน เขียนบทใหม่แห่งความร่วมมือเอเชียแปซิฟิก” ในที่การประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจเอเปค นครนครซานฟรานซิสโก

นายสี จิ้นผิงชี้ว่า เมื่อ 30 ปีก่อน ผู้นำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ติดตามกระแสยุคสมัยแห่งสันติภาพและการพัฒนา จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำเอเปคเป็นครั้งแรก ส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ได้เข้าสู่ช่องทางการพัฒนาที่รวดเร็ว ทำให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและเป็นจุดยึดของการพัฒนาและเสถียรภาพของโลกด้วย ระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา พวกเรา ยึดถือความเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้าง ไม่แบ่งแยก เรียนรู้กัน ประสานและแลกเปลี่ยนกัน มุ่งเน้นการพัฒนา ได้จัดสร้าง“วิถีเอเปค”แห่งความเป็นอิสระ ความสมัครใจ ฉันทามติ และมีความค่อยเป็นค่อยไป เราได้เชิดชูจิตวิญญาณของการเป็นหุ้นส่วนแห่งความปรองดองโดยรักษาจุดต่าง แสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง และลงเรือลำเดียวกัน การเดินทางที่ไม่ธรรมดาปแห่งความร่วมมือเอเชียแปซิฟิก ได้นำมาซึ่งข้อคิดที่สำคัญต่าง ๆ ให้กับเรา

นายสี จิ้นผิกล่าวเน้นว่า โลกเข้าสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิกในอีก 30 ปีข้างหน้าจะไปสู่ทิศทางใด กลายเป็คำถามใหม่ในยุดสมัยที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ ซึ่งพวกเรา ต้องยึดเจตณารมณ์แรกเริ่ม ขับเคลื่อนการเดินทางใหม่ของกลุ่มเอเปค

เราต้องร่วมกันรักษาหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ยืนหยัดการพูดคุย ไม่เป็นปฏิปักษ์กัน  ยืนหยัดการเป็นหุ้นส่วนหากไม่ใช่รวมตัวเป็นพันธมิตร และรักษาความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพในเอเชียแปซิฟิก เอเชียนแปซิฟิคไม่ควรเป็นสนามรบแห่งการต่อสู้ทางรัฐภูมิศาสตร์ และยิ่งไม่ควรก่อสงครามเย็นแบบใหม่ หรือจัดทีมเพื่อต่อสู้เป็นปฏิปักษ์กัน ต้องยืนหยัดความเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้าง ยืนหยัดผลักดันกระบวนการการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิต ส่งเสริมการเชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิตที่เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อกัน ผลักดันการพัฒนาระบบดิจิตอล ระบบอัจฉริยะ และความเป็นสีเขียน ส่งเสริมนวัตกรรมทางเนคโนโลยี และการปรับความสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เป็นผลงานที่ประยุกต์ใช้ได้ ผลักดันการหลอมรวมกันของเศรษฐกิจดิจิตอลกับเศรษฐกิจภาคจริงให้ลงลึก ปรับปรุงการจัดการปัญหาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโลก สร้างบรรยากาศการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เปิดกว้าง ยุติธรรม เสมอภาค และไม่เป็นอคติ

นายสี จิ้นผิงเน้นว่า ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวเรื่อยๆ การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงได้รับการผลักดันอย่างจริงจัง จีนยังคงเป็นแรงกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ใหญ่ที่สุด จีนมีความได้เปรียบทางระบบเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม ความได้เปรียบด้านความต้องการทางการตลาด ความได่เปรียบด้านอุปทานที่สมบูรณ์ในระบบอุตสาหกรรม ความได้เปรียบด้านบุคลากรที่เป็นแรงงานและนักวิสาหกิจที่มีคุณสมบัติ การพัฒนาของเศรษฐกิจมีแรงกระตุ้นภายในประเทศ มีความทนทาน และมีศักยภาพสูง ภาพรวมที่ว่า เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่ดีนั้นไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง และไม่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เรามีความมั่นใจและมีความสามารถที่จะบรรลุการพัฒนาที่มั่นคงในระยะยาว และจากการพัฒนาใหม่ของจีน จะนำมาซึ่งแรงกระตุ้นใหม่และโอกาสใหม่ให้กับโลก จีนยืนยัดการเปิดกว้างเพื่อสร้างสรรค์ประเทศ ยืนหยัดการเปิดประเทศที่มีระดับสูง อย่างเด็ดขาด มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวในการสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจตามหลักการตลาด นิติบัญญัติ และสากล ไม่เปลี่ยนนโยบายที่ให้บริการที่มีคุณภาพสูงกับการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ จุดเริ่มต้นและเป้าหมายปลายทางในการสร้างความทันาสมัยแบบจีนคือ ให้ประชาชน 1400 ล้านคนดำรงชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้หมายความว่า โลกจะได้ตลาดที่กว้างใหญ่ขึ้น และได้โอกาสความร่วมมือชนิดไม่เคยมีมาก่อน และจะฉีดแรงกระตุ้นให้ความทันสมัยของโลกด้วย ยืนดีต้อนรับบุคคลในวงการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของทั่วโลกร่วมกระบวนการพัฒนาความทันสมัยแบบจีน และแบ่งปันโอกาสมหาศาลจากการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของจีน (Bo/Ci/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น