อุปสงค์ภายในของจีนกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
 การเผยแพร่:2023-11-20 16:32:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

สถิติล่าสุดแสดงว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา ตลาดผู้บริโภคภายในประเทศจีนมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ มีการดำเนินอย่างราบรื่น อุปสงค์ภายในของจีนกำลังขยายตัวมากขึ้น

เดือนตุลาคมที่ผ่านมายอดขายปลีกรวมสินค้าอุปโภคบริโภคทางสังคมเพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว สูงกว่า 2.1% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปีนี้ และเป็นการเติบโตระดับเร็วที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นต้นมา

\

ช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนได้พิจารณาและอนุมัติโครงการลงทุนด้านสินทรัพย์ถาวร 130 โครงการ ซึ่งมียอดการลงทุน 1,080,000 ล้านหยวน ครอบคลุมถึงสาธารณูปโภคสำคัญๆในด้านพลังงาน ชลประทาน และการคมนาคม รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในสาธารณูปโภคแบบใหม่ต่างๆ อุปกรณ์การชาร์จไฟ อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม และศูนย์ข้อมูล เป็นต้น

\

ขณะที่ดัชนีเศรษฐกิจของจีนหลายอย่างดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งได้ปรับการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนให้สูงขึ้น การพัฒนาของจีนกำลังสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่และโอกาสใหม่ให้กับทั่วโลกมากยิ่งขึ้น (Bo/Cai/Sun)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น