> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Khởi động công năng xuất nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc) – Móng Cái (Việt Nam) tại khu vực Cầu Bắc Luân II
 Mới nhất:2023-12-01 18:18:13   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV

Lượng xuất nhập cảnh hàng năm có thể lên tới hàng chục triệu lượt người

Khởi động công năng xuất nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc) – Móng Cái (Việt Nam) tại khu vực Cầu Bắc Luân II

\

\Ngày 29 tháng 11, khởi động công năng xuất nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc) – Móng Cái (Việt Nam) tại khu vực Cầu Bắc Luân II.

Cổng biên giới Cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây (Cầu Bắc Luân II) là cổng biên giới cửa khẩu đất liền dọc biên giới cao nhất, dài nhất và có diện tích lớn nhất miền Nam Trung Quốc, với tổng diện tích xây dựng 50.100m2. Cổng biên giới tích hợp trưng bày hình ảnh chiếc cổng biên giới, kiểm soát liên hợp cửa khẩu, văn phòng tổng hợp và các chức năng khác. Ở hai bên của khu vực kiểm soát liên hợp thiết lập 8 làn kiểm tra xuất cảnh thủ công và 8 làn xuất cảnh nhanh, 8 làn kiểm tra nhập cảnh thủ công và 8 làn nhập cảnh nhanh, du khách mang theo giấy tờ hợp lệ để thông quan qua làn thông quan nhanh chỉ mất khoảng 10 giây.

Hiện nay, Cửa khẩu Đông Hưng (Cầu Bắc Luân II) đang được xây dựng để tiếp nhận 10 triệu lượt người xuất nhập cảnh mỗi năm và có các phương án dự trù đầy đủ, trong tương lai, có thể nâng công suất thông quan của cửa khẩu lên đến 20 - 30 triệu lượt người mỗi năm.

Bài văn liên quan