> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Tài chính trả lời câu hỏi liên quan về Moody’s hạ mức xếp hạng tín dụng của Trung Quốc
 Mới nhất:2023-12-06 14:06:53   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Ngày 5/12, Công ty xếp hạng tín dụng Moody’s ra báo cáo, duy trì mức xếp hạng tín dụng của Trung Quốc, nhưng điều chỉnh triển vọng xếp hạng từ “ổn định” xuống “tiêu cực”

Người phụ trách liên quan của Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết Trung Quốc bày tỏ thất vọng trước quyết định của Moody’s hạ triển vọng xếp hạng tín dụng của Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, trước tình hình quốc tế phức tạp cam go, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm chạp, kinh tế vĩ mô Trung Quốc tiếp tục khôi phục theo hướng tốt, sự phát triển chất lượng cao được thúc đẩy vững chắc. Dự báo của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD đều cho thấy Trung Quốc có thể thực hiện mục tiêu dự báo tăng 5%.

Người phụ trách này cho biết, những năm qua, Trung Quốc đã xây dựng hệ thống chế độ phòng ngừa và hóa giải rủi ro nợ công địa phương, xu thế lan rộng việc huy động vốn vi phạm pháp luật và quy định của các chính quyền địa phương bước đầu được kiềm chế, công tác xử lý nợ công địa phương thu được thành quả tích cực. Ngoài ra, ảnh hưởng do thị trường bất động sản đi xuống mang lại cho ngân sách công thông thường của địa phương và ngân sách quỹ chính phủ là có thể kiểm soát và mang tính kết cấu.


Bài văn liên quan