> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Sản xuất lương thực trên cả nước Trung Quốc năm 2023 một lần nữa được mùa
 Mới nhất:2023-12-11 20:17:59   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Theo Tân Hoa xã: Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc ngày 11/12 công bố số liệu cho thấy, sản xuất lương thực trên cả nước Trung Quốc năm 2023 một lần nữa được mùa và lập kỷ lục. Tổng sản lượng lương thực cả nước Trung Quốc năm 2023 là 695,41 tỷ kg, tăng 1,3% so với năm 2022, liên tục 9 năm ổn định mức trên 690 tỷ kg.

\

Vụ trưởng Vụ Nông thôn Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc Vương Quý Vinh cho biết, sản lượng lương thực trên cả nước Trung Quốc năm 2023 lập kỷ lục, đã đặt nền tảng vững chắc cho thúc đẩy chấn hưng nông thôn toàn diện, đẩy nhanh xây dựng cường quốc nông nghiệp.