บทความของสี จิ้นผิงเผยแพร่ในสื่อเวียดนาม
 การเผยแพร่:2023-12-13 16:32:37   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 12 ธันวาคม ก่อนที่จะเดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีนได้เผยแพร่บทความในหัวข้อ “สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับเวียดนามที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ริเริ่มการจับมือครั้งใหม่ก้าวสู่ความทันสมัย” ในหนังสือพิมพ์ประชาชนเวียดนาม

เนื้อหาของบทความระบุว่าตามคำเชิญของนาย เหงียน ฝู่ จอง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และนายหวอ วัน เถือง ประธานาธิบดีเวียดนาม ข้าพเจ้าจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐเวียดนามอย่างเป็นทางการ นับเป็นครั้งที่สามที่เดินทางเยือนเวียดนามหลังจากดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีน จึงรู้สึกใกล้ชิดและเสมือนไปเยี่ยมญาติ

ปีนี้เป็นปีที่ 15 ที่จีนกับเวียดนามสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร พรรคและรัฐบาลของทั้งสองประเทศล้วนปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพ ร่วมแสวงหาการพัฒนาและความร่วมมือ ร่วมสร้างความเจริญรุ่งเรืองจนได้สร้างหนทางแห่งแสงสว่างในการร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน เรายืนหยัดการเปิดใจด้วยความซื่อสัตย์ ผู้นำชั้นสูงของพรรคและรัฐบาลทั้งสองประเทศได้ไปมาหาสู่กันเหมือนญาติพี่น้อง ปีนี้ข้าพเจ้าได้ติดต่อกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นประจำ ร่วมวาดพิมพ์เขียวแห่งความสัมพันธ์จีน-เวียดนามในยุคใหม่มองไปข้างหน้าและระดับสูงในเชิงยุทธศาสตร์ ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามให้มีจุดตั้งต้นใหม่และก้าวสู่ยุคสมัยใหม่

เรายืนหยัดผสมผสานกันด้วยผลประโยชน์ จีนเป็นคู่ค้าใหญ่สุดของเวียดนามมาโดยตลอด เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของจีนจากทั่วโลกและอันดับหนึ่งในอาเซียน

เรายืนหยัดสนิทกันด้วยมิตรภาพ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา ประชาชนทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่กันอย่างมาก ช่วงสิบเดือนที่ผ่านมาของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวจีนไปเวียดนามมากกว่า 1.3 ล้านคน

เรายืนหยัดการอยู่ด้วยความจริงใจ สองประเทศล้วนชูธงพหุภาคี เน้นการหารือ ประสานงาน และดำเนินความร่วมมืออย่างสันติ ยืนหยัดและพิทักษ์หลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์สากลที่ถือกฎบัตรสหประชาชาติเป็นวัตถุประสงค์และหลักการ

ปีนี้เป็นปีที่ 10 ที่ข้าพเจ้าเสนอให้สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษย์ ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และแนวคิดการทูตที่เป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน การร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันต้องเริ่มต้นจากเอเชียก่อน จีนมีเพลงร้องว่า “เราเอเชียด้วยกัน รากต้นต่อด้วยกัน เราเอเชียด้วยกัน แม้เมฆก็จับมือกัน” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกของชาวจีนที่คิดว่าเรามีอนาคตร่วมกัน เอเชียเป็นบ้านเกิดของเรา เพื่อนบ้านย้ายไปไหนไม่ได้ ช่วยเพื่อนบ้านก็คือช่วยตนเอง ขอให้มิตรอยู่สุขสบาย ขอให้เพื่อนบ้านสุขสบาย จีนยินดีพัฒนาตนเองพร้อมกับพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

มั่นใจว่าจีนกับเวียดนามร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ จะดึงดูดประเทศมากขึ้นร่วมด้วยเพื่อกิจการของมนุษย์ อำนวยกำลังให้กับการพัฒนาเอเชียไปด้วยดีและให้ทุกประเทศอยู่ด้วยกันอย่างฉันท์มิตร สร้างคุณูปการมากยิ่งขึ้นแก่สันติภาพและการพัฒนาของโลก (Bo/Ping/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น