> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Khai mạc Kỳ họp thứ 2 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV tại Bắc Kinh
 Mới nhất:2024-03-05 17:45:13   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

\

Kỳ họp thứ 2 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XIV đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh sáng ngày 5/3. Gần 3.000 đại biểu Nhân đại Toàn quốc gánh vác sự phó thác của nhân dân đến dự Kỳ họp, thực hiện nghiêm túc chức trách thiêng liêng do Hiến pháp và pháp luật giao phó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự.

Theo chương trình làm việc của Kỳ họp, Thủ tướng Lý Cường thay mặt Quốc vụ viện đọc Báo cáo công tác Chính phủ với Kỳ họp.

Thủ tướng Lý Cường trong báo cáo nêu rõ, một năm qua, việc phòng chống dịch COVID-19 chuyển sang giai đoạn ổn định, giành thắng lợi mang tính quyết định quan trọng, hoàn thành tốt đẹp các nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội cả năm, thúc đẩy vững chắc phát triển chất lượng cao, xã hội nhìn chung duy trì ổn định, việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện cất bước đi vững chắc.

Thủ tướng Lý Cường cho biết, các mục tiêu phát triển dự báo chủ yếu trong năm nay bao gồm: GDP tăng khoảng 5%; Tạo thêm cương vị việc làm cho hơn 12 triệu người ở thành thị, tỷ lệ thất nghiệp điều tra ở thành thị khoảng 5,5%; CPI tăng khoảng 3%; Thu nhập của người dân tăng đồng bộ với mức tăng kinh tế; Thu chi quốc tế giữ cân bằng cơ bản; Sản lượng lương thực trên 650 triệu tấn; Tiêu hao năng lượng trên đơn vị GDP giảm khoảng 2,5%, chất lượng môi trường sinh thái tiếp tục được cải thiện.

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, Chính phủ cần đi sâu quán triệt thực hiện sự sắp xếp toàn diện của Trung ương đối với công tác năm nay, thiết thực làm tốt các nhiệm vụ công tác sau: Một là, cần ra sức thúc đẩy xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại; Hai là, cần đi sâu thực thi chiến lược chấn hưng đất nước bằng khoa học và giáo dục; Ba là, cần tập trung mở rộng nhu cầu trong nước; Bốn là, kiên định không dời làm sâu sắc cải cách; Năm là, mở rộng mở cửa đối ngoại trình độ cao; Sáu là, cần lên kế hoạch tổng thể về phát triển và an ninh; Bảy là, cần kiên trì bền bỉ thực hiện tốt công tác “Tam nông”; Tám là, thúc đẩy sự hội nhập giữa thành thị và nông thôn cũng như liên kết phát triển các vùng miền; Chín là, cần tăng cường xây dựng văn minh sinh thái; Mười là, cần thiết thực bảo đảm và cải thiện an sinh xã hội.

Trong báo cáo, Thủ tướng Lý Cường đã trình bày về các công tác như xây dựng chính phủ, công tác dân tộc, tôn giáo và kiều vụ, xây dựng quốc phòng và quân đội, sự phát triển của Hồng Công, Ma Cao và quan hệ hai bờ cũng như chính sách đối ngoại của Trung Quốc.

Trong một tuần làm việc, các đại biểu Nhân đại Toàn quốc sẽ nghe, xem xét và nghiên cứu Báo cáo công tác Chính phủ, tổng kết thành tích công tác một năm qua, quy hoạch lộ trình phát triển của đất nước trong một năm mới. Bên cạnh đó, Kỳ họp còn sẽ xem xét Báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc dân, Báo cáo dự toán ngân sách Trung ương và địa phương cũng như Báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.