> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Cơ quan tham vấn Đức cho biết Trung Quốc dẫn đầu về sức sống nghiên cứu công nghệ xanh
 Mới nhất:2024-03-06 17:44:48   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

\

Quỹ Bertelsmann, cơ quan tham vấn Đức mới đây ra một báo cáo nghiên cứu nêu rõ, Trung Quốc đã trở thành một trong những nước dẫn đầu về nghiên cứu công nghệ xanh.

Báo cáo cho biết, từ năm 2017 – 2022, số độc quyền sáng chế tầm cỡ thế giới trong lĩnh vực công nghệ xanh của Trung Quốc đã từ 11 nghìn tăng lên tới 37 nghìn hồ sơ, đứng thứ 2 trên toàn cầu chỉ sau Mỹ.

Tỷ lệ trên toàn cầu của số độc quyền sáng chế trong 10 lĩnh vực công nghệ xanh Trung Quốc đều đã thực hiện tăng trưởng, trong đó có vật liệu bảo vệ môi trường và thu hồi sử dụng, sản xuất hiệu quả cao, năng lượng mới, máy móc tiết kiệm năng lượng, v.v..

Bài văn liên quan