CGTN โพลชี้กว่า 80% ผู้ตอบสำรวจทั่วโลกชื่นชมนโยบายต่างประเทศของจีน
 การเผยแพร่:2024-03-08 12:30:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานีโทรทัศน์ CGTN ของไชน่ามีเดียกรุ๊ป(ซีเอ็มจี) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน จัดทำสํารวจความคิดเห็นทั่วโลกที่เผยแพร่โดยสถาบันการสื่อสารระหว่างประเทศยุคใหม่ แสดงให้เห็นว่า 83.5% ของผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชมนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระและรักความสงบของจีน และเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมการสร้างระเบียบระหว่างประเทศที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้น โดยมีผู้ร่วมตอบสำรวจจำนวน 31,980 คนทั่วโลก จากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และประเทศกำลังพัฒนา เช่น เม็กซิโก ไทย ไนจีเรีย เป็นต้น

ตั้งแต่แนวคิดร่วมชะตากรรม สร้างคุณค่าร่วมกันของมนุษยชาติ ไปจนถึงข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และข้อริเริ่มหลัก 3 ประการของโลก จีนยึดมั่นในแนวคิดธรรมาภิบาลโลกที่ร่วมกันหารือ สร้างสรรค์และแบ่งปันมาโดยตลอด ผลักดันการโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจแบบหลายขั้วที่เท่าเทียมกันเป็นประโยชน์ทั่วไปและครอบคลุม ผลสำรวจยังแสดงว่า 91.1% ชื่นชมอย่างมากต่อผลลัพธ์ของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่ได้รับในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยเห็นว่าข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกลายเป็นสายพานการพัฒนาและเส้นทางสู่ความสุขที่เป็นประโยชน์ต่อโลก  82.5% ของผู้ตอบสำรวจเชื่อว่าแนวคิด " ชะตากรรมร่วมของมนุษย์" เป็นแรงผลักดันที่ยั่งยืนในการสร้างอนาคตที่สดใสของมนุษยชาติ และชี้ให้เห็นทิศทางที่ถูกต้องว่ามนุษยชาติควรก้าวไปในทิศทางใด ผู้ตอบสำรวจร้อยละ 84.5 เห็นด้วยกับแนวคิดหลักของข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก โดยเห็นว่าการพัฒนาเป็นทางออกในการแก้ปัญหาระดับโลกและบรรลุความสุขของมนุษยชาติ และร้อยละ 85.6 เห็นว่าความปลอดภัยเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการพัฒนา ประเทศต่าง ๆ ควรร่วมมือกันสร้างโครงสร้างด้านความมั่นคงที่สมดุล มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นกําลังสําคัญของการธรรมาภิบาลโลก ปฏิสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศมหาอํานาจจีนกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับความผาสุกของประชาชนทั้งสองประเทศ และเกี่ยวข้องกับอนาคตของมนุษย์และโลกด้วย ผลสํารวจแสดงว่า 86% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกเชื่อว่าการรักษาการพัฒนาความสัมพันธ์จีน - สหรัฐฯให้แข็งแรงและมั่นคงไม่สามารถเป็นเพียงการพูดคุยเท่านั้น กุญแจสําคัญคือดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อดำเนินการตามฉันทามติต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 91.2 เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน เคารพผลประโยชน์หลักและข้อกังวลที่สำคัญซึ่งกันและกัน 92% ของผู้ตอบสำรวจเชื่อว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ไม่ใช่เกมผลรวมเป็นศูนย์ ความคิดใด ๆ ที่พยายามเปลี่ยนแปลงและยับยั้งซึ่งกันและกันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง การพัฒนาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ควรลิดรอนสิทธิอันชอบธรรมของอีกฝ่าย 83.2% ของผู้ตอบสำรวจเรียกร้องให้สหรัฐฯ ตระหนักถึงเจตนาเชิงกลยุทธ์ของจีนอย่างเป็นกลาง และมองการพัฒนาของจีนอย่างมีเหตุผล

ผลสำรวจแสดงว่า 76.2% เชื่อว่านโยบายต่างประเทศของจีนรักษาผลประโยชน์ของชาติจีน ร้อยละ 65.3 เห็นว่าจีนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการธรรมาภิบาลโลก เพิ่มความมั่นใจและความมั่นคงให้กับประชาคมโลกมากขึ้น ดังคำกล่าวของนายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กล่าวในงานแถลงข่าวต่อสื่อจีนและต่างประเทศในหัวข้อการทูตของสองสภาเมื่อวันที่ 7 มีนาคมว่า เมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เผชิญกับความซับซ้อนวุ่นวาย  จีนยึดมั่นที่จะเป็นพลังสันติภาพ พลังเสถียรภาพและพลังก้าวหน้าของโลกอย่างแน่วแน่

Yim/kt/cui


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น