> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc phát hiện mỏ dầu lớn sâu dưới nước đầu tiên
 Mới nhất:2024-03-08 12:38:29   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

\

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 8/3, phóng viên từ Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc được biết, mỏ dầu Khai Bình Nam - mỏ dầu sâu dưới nước đầu tiên của Trung Quốc đã được phát hiện ở bồn địa cửa sông Châu Giang, trữ lượng địa chất dầu khí được thăm dò là 102 triệu tấn dầu tương đương, đây cũng là mỏ dầu lớn nhất mà Trung Quốc tự chủ phát hiện trong lĩnh vực nước sâu.

Mỏ dầu Khai Bình Nam được phát hiện lần này nằm cách thành phố Thâm Quyến khoảng 300 km về phía Tây Nam, với độ sâu nước tối đa 532 mét, độ sâu giếng tối đa 4.831 mét.