งานแถลงข่าวครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจ้างงาน ประกันสังคม และประเด็นการดำรงชีวิตอื่น ๆ
 การเผยแพร่:2024-03-11 16:27:51   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ในช่วงบ่ายของวันที่ 9 มีนาคม 2024 การประชุมครั้งที่สองของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ได้จัดงานแถลงข่าว นายหวย จิ้นเผิง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  นางหวัง เสี่ยวผิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม  นายหนี หง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและการสร้างสรรค์เมืองและชนบท   และนายหวัง เฮ่อเซิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ  ได้ตอบคำถามจากนักข่าวทั้งจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา การจ้างงาน ตลอดจนการประกันสังคม ที่อยู่อาศัย การป้องกันและควบคุมโรค  การรักษาแพทย์ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง ?

การศึกษา  :

กระทรวงศึกษาธิการระบุว่า  การสร้างประเทศเข้มแข็งด้านการศึกษาต้องมุ่งเน้นไปที่พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมระดับแนวหน้าและความสามารถในการฝึกฝนอย่างอิสระ

นายหวย จิ้นเผิง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นองค์ประกอบหลักในการปลูกฝังและพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่ การปูพื้นฐานและการพัฒนาระดับชั้นนำต้องอาศัยการศึกษา และคัดเลือกบุคคลชั้นนำด้วยการศึกษาการสร้างประเทศที่ทรงอำนาจในด้านการศึกษา ศูนย์กลางบุคคลมีความสามารถที่สำคัญของโลกก็ต้องมุ่งเน้นไปที่การอบรมบุคลากรชั้นเยี่ยมและเสริมขีดความสามารถในการอบรมด้วยตนเองของบุคลากร    นี่ก็เป็นกุญแจสำคัญในการตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่และบรรลุความทันสมัยแบบจีน

การจ้างงาน :

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม ระบุ สนับสนุนการจ้างงานที่ยืดหยุ่นผ่านหลายช่องทาง นางหวัง เสี่ยวผิง รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมกล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในปีนี้ ตลาดการจ้างงานมีการเริ่มต้นอย่างดี โดยวิสาหกิจดำเนินการผลิตอีกครั้ง แรงงานเกษตรกรกลับมาทำงานอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบ  กิจกรรมการรับสมัครงานก็เพิ่มมากขึ้น จีนจะให้การสนับสนุนมากขึ้นแก่องค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจภาคเอกชนและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อยที่มีปริมาณการจ้างงานมาก

การประกันสังคม :

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมระบุว่า บัตรประกันสังคมจะค่อยๆ กลายเป็น “บัตรเดียวทั่วประเทศ” นางหวัง เสี่ยวผิง กล่าวว่า  จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการใช้งานของบัตรประกันสังคม  ทยอยเป็น "บัตรเดียวทั่วประเทศ"    เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประกันสังคมแก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้างยิ่งขึ้น

ที่อยู่อาศัย :

กระทรวงการเคหะและการสร้างสรรค์เมืองและชนบทระบุว่า ในปีนี้ ชุมชนเก่าอีก 50,000 แห่งจะได้รับการปรับปรุงใหม่ จะสร้างชุมชนที่สมบูรณ์แบบจำนวนหนึ่ง นายหนี หง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและการสร้างสรรค์เมืองและชนบทกล่าวว่า จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ใหม่ของเมืองคือ  ทำให้เมืองต่างๆ น่าอยู่อาศัยมากขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และอัจฉริยะมากขึ้น เพื่อให้ชาวเมืองสามารถใช้ชีวิตในเมืองอย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีความสุขมากขึ้น

เพื่อปฏิบัติภารกิจที่กำหนดไว้ในรายงานการกิจการงานของรัฐบาล ในปีนี้ ชุมชนเก่าอีก 50,000 แห่งจะได้รับการปรับปรุงใหม่ และจะสร้างชุมชนที่สมบูรณ์แบบจำนวนหนึ่ง   จะเพิ่มกำลังในการปรับปรุงเครือข่ายก๊าซ น้ำประปา สิ่งปฏิกูล การให้ความอบอุ่น และเครือข่ายท่อเก่าอื่น ๆ รวมมีความยาวกว่า 100,000 กิโลเมตร ด้วยวิถีทางดิจิทัล จะติดตามสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น น้ำประปา การระบายน้ำ ก๊าซ เครื่องทำความอุบอุ่น สะพาน และระบบท่อในเมืองแบบเรียลไทม์ เพื่อตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา

การป้องกัน ควบคุมโรค และการรักษาพยาบาล :

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค และการรักษาพยาบาลแห่งชาติระบุว่า ได้สร้างระบบการรายงานโรคติดเชื้อโดยตรงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นายหวัง เฮ่อเซิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติกล่าวว่า จีนได้ใช้ผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มที่ เพื่อปรับปรุงการป้องกันและควบคุมโรคให้ดำเนินไปตามหลักวิทยาศาสตร์และมีความแม่นยำมากขึ้น  ได้สร้างระบบการรายงานโรคติดเชื้อโดยตรงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ทำให้เวลาการรายงานโดยเฉลี่ยลดลงจาก 5 วันเหลือ 4 ชั่วโมง(Ying/LR/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น