คอนเสิร์ตในเหมืองหิน
 การเผยแพร่:2024-03-12 16:22:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ความต้องการด้านวัฒนธรรมทางจิตใจของผู้คนเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความต้องการของการบริการด้านวัฒนธรรมก็เน้นคุณภาพมากขึ้น เช่นในช่วงก่อน จะเน้นการดูละคร การชมพิพิธภัณฑ์ หรือ มีละครให้ดูจำนวนมาก มีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบัน ได้พัฒนามาเป็นการเน้นคุณภาพของการแสดงแทน และมีการแสดงรูปแบบต่างๆ

อำเภอจิ้นหยุน มณฑลเจ้อเจียงมีเหมืองหินเก่าซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยมีถ้ำหรืออ่างขนาดเล็กใหญ่กว่า 3,000 แห่ง ปัจจุบันทางการอำเภอค่อยๆ ปรับปรุงถ้ำเหล่านี้ให้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรม แสดงศิลปะต่างๆ  เช่น ถ้ำหมายเลข 8 ได้รับการปรับแต่งให้เป็นสถานที่อ่านหนังสือกลางแจ้ง

\

มายเลข 9 เดิมใช้เป็นอ่างเลี้ยงปลา ตรงเพดานมี "ช่องรับแสง" ทั้งห้องมีลักษณะข้างบนแคบกว่าข้างล่าง พอมีฝนตกลงมาจะทำให้มีเสียงสะท้อนกังวานไพเราะ ดังนั้นที่นี่จึงได้รับการปรับแต่งให้เป็นห้องจัดละครดนตรี

ในขณะถ้ำหส่วนถ้ำหมายเลข 10 เป็นถ้ำขนาดใหญ่สุด จึงได้รับการปรับแต่งให้เป็นห้องแสดงกลางแจ้ง และสร้างเวทีขนาดใหญ่ จนถึงปัจจุบันได้จัดการแสดงต่างๆ กว่า 120 ครั้ง ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 20,000 คน ก่อนหน้านี้มีการจัดแสดงโครงการปรับแต่งเหมืองหินอำเภอจิ้นหยุนที่ฟอรั่มสถาปัตยกรรมเยอรมนี ในหัวข้อ “จากสเปซที่ถูกลืม มาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว” ได้รับความสนใจจำนวนมาก (Bo/Ldan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น