> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Năm nay Trung Quốc đưa 2573 vùng nước vào quy hoạch xây dựng sông hồ tươi đẹp
 Mới nhất:2024-03-13 18:04:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

\

Năm nay, Bộ Môi trường Sinh thái Trung Quốc xác định đưa 2573 vùng nước vào quy hoạch xây dựng sông hồ tươi đẹp, những vùng nước này tập trung chủ yếu ở vùng sông hồ có định vị giám sát quốc gia.

Bộ Môi trường Sinh thái Trung Quốc yêu cầu, trong khi xây dựng sông hồ tươi đẹp, cần làm nổi bật định hướng cốt lõi của “đẹp”, có các điều kiện cơ bản như “có sông có nước, có cá có cỏ cây, con người và sông nước chung sống hài hòa”, v.v..

Dự tính đến năm 2027, sẽ có khoảng 40% trong 2573 vùng nước trên cả nước Trung Quốc cơ bản hoàn thành xây dựng sông hồ tươi đẹp.