> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Bất cứ sự công kích và bôi nhọ nào nhằm vào “Điều lệ Bảo vệ an ninh quốc gia” đều sẽ thất bại
 Mới nhất:2024-03-21 18:25:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Tân Hoa xã

Theo Tân Hoa xã: Trước những ngôn luận liên quan “Điều lệ Bảo vệ an ninh quốc gia” Hồng Công của Mỹ, Anh, Nhật Bản, EU, v.v, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 20/3 cho biết, bất cứ sự công kích và bôi nhọ nào nhằm vào “Điều lệ Bảo vệ an ninh quốc gia” đều sẽ không thể thực hiện được, tất sẽ thất bại.

Người phát ngôn Lâm Kiếm cho biết, an ninh là tiền đề của sự phát triển, pháp trị là hòn đá tảng của sự phồn vinh. “Điều lệ Bảo vệ an ninh quốc gia” Hồng Công quy hoạch tổng thể bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm tự do quyền lợi và phát triển kinh tế.

Bài văn liên quan