หมู่บ้านซ่างวั่น แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ขึ้นชื่อในจีน
 การเผยแพร่:2024-03-25 16:42:39   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

หมู่บ้านซ่างวั่น ในมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีนเคยเป็นหมู่บ้านที่ยากจนมาก   ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  

ปีหลังๆ นี้  ทางหมู่บ้านเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยมีการเปิดหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและให้บริการบ้านพักโฮมสเตย์   พร้อมทั้งจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ  

ด้วยความได้เปรียบด้านภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในหุบเขา อากาศสดใส  และการคมนาคมเข้าถึงได้สะดวก จึงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ    ขณะนี้ หมู่บ้านซ่างวั่นได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ขึ้นชื่อในจีน (bo/cai)

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น