เปิดการประชุมประจำปี 2024 ของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวในวันนี้
 การเผยแพร่:2024-03-26 17:26:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 26 มีนาคม  การประชุมประจำปี 2024 ของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวเปิดฉากที่ตำบลโป๋อ๋าว เมืองฉงไห่  มณฑลไห่หนาน  ทางใต้ของจีน การประชุมที่เป็นเวลา 4 วันครั้งนี้ ชูประเด็น "เอเชียกับโลก  ความท้าทายร่วมกัน  ความรับผิดชอบร่วมกัน"   โดยเกาะติด 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ เศรษฐกิจโลก นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาสังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ  นอกจากนี้  ที่ประชุมยังจะเผยแพร่รายงานประจำปี 2 ฉบับ ได้แก่ "รายงานว่าด้วยอนาคตและกระบวนการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเศรษฐกิจเอเชีย" และ "รายงานว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเชียและของโลก"

การประชุมประจําปีในปีนี้ได้เพิ่มหัวข้อ "การพุ่งทะยานขึ้นของโลกทางใต้" ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ประเทศตอนใต้ของโลกกระชับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและร่วมมือกันในด้านการค้า  ขจัดหนี้สิน  อาหาร  ห่วงโซ่อุปทาน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ร่วมกันรับมือความเสี่ยงและความท้าทาย  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโลกหลายขั้วที่เท่าเทียมกันและเป็นระเบียบมากขึ้น

การประชุมประจําปีฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวในปีนี้ สนับสนุนให้ประชาคมโลกเสริมสร้างความร่วมมือในด้านใหม่ และแบ่งปันผลงานการพัฒนา เพื่อให้การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลสามารถเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มต่าง ๆ ได้มากขึ้น

อนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสังคมนั้น  การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือระหว่างประเทศของการดูแลผู้สูงอายุ  การแพทย์และการดูแลสุขภาพในภูมิหลังทางเศรษฐกิจปัจจุบัน  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  และจะจัดเสวนาเกี่ยวกับการปรับปรุงการประกันสังคม  การบริการด้านบําเหน็จบํานาญ  และการสนับสนุนด้านสุขภาพซึ่งเป็นระบบหลัก 3 ระบบของสังคมผู้สูงอายุ

นอกจากนี้  ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวยังคงยึดมั่นในเส้นทางของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือของแนวคิดพหุภาคีนิยม  แสดงความได้เปรียบในแง่ข้ามวัฒนธรรม  ข้ามภาคส่วน  และข้ามแวดวง  และสานต่อจิตวิญญาณโป๋อ๋าวที่ครอบคลุม  นวัตกรรม  และความร่วมมือแบบได้ชัยชนะร่วมกัน เพื่อให้เป็นเวทีสําคัญสําหรับการสื่อสารแลกเปลี่ยนะหว่างประเทศในการรับมือกับความท้าทายระดับโลก

(YIM/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น