ผู้แทนสถานทูตจีน เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง
 การเผยแพร่:2024-03-28 16:06:07   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันนี้ 26 มีนาคม 2567 นายฟ่าน เสีย-เหวย (Mr. Fan Xuewei) ที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อกล่าวอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งในประเทศไทย และแนะนำนายเจ้า เมิ่ง เทา (Mr. Zhao Mengtao) ที่ปรึกษาคนใหม่ ในโอกาสนี้ มีนางสาวอรัญญา เกตุแก้ว รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง อาคารกรมประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณที่ปรึกษาฟ่าน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจและประสานความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสถานเอกอัครราชทูตจีนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ดำรงตำแหน่ง อีกทั้งยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ส่งเสริมการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย และจีนตลอดการรับหน้าที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนไทย - จีน

พร้อมกันนี้ นายฟ่าน เสีย-เหวย ได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐของไทยที่มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจีน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ และเน้นย้ำว่า นายเจ้า เมิ่ง เทา ที่ปรึกษาคนใหม่ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านการทูตในหลายประเทศมาสานต่อความสัมพันธ์อันดีและเพิ่มพูนความร่วมมือในมิติใหม่ ๆ ระหว่างไทย – จีน ได้เป็นอย่างดี

ทั้งสองฝ่ายยืนยันจะร่วมกันคงบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกัน โดยเฉพาะการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในด้านสื่อสารมวลชน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมกิจกรรมและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

\

\

\

\

\

\

\

\

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น