> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Lào và Đông Timor sắp thăm Trung Quốc
 Mới nhất:2024-04-01 14:03:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Ngày 1/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay, và Bộ trưởng Ngoại giao Đông Timor Bendito sắp thăm Trung Quốc từ ngày 2-5/4.