> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc xác định doanh nghiệp ra khơi đợt đầu
 Mới nhất:2024-04-01 14:09:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Phóng viên từ Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc mới đây dựa trên tiêu chuẩn “Bốn mới”, tức là: đường đua mới, kỹ thuật mới, nền tảng mới, cơ chế mới, đã lựa chọn kỹ và xác định doanh nghiệp ra khơi đợt đầu, đẩy nhanh bố cục trong lĩnh vực mới và đường đua mới, bồi dưỡng sức sản xuất chất lượng mới.

Các doanh nghiệp ra khơi đợt đầu được lựa chọn lần này phần lớn mới thành lập trong 3 năm, trọng điểm bố cục các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, thông tin lượng tử, sinh học y dược, v.v., tuổi đời trung bình nhân viên nòng cốt kỹ thuật cốt lõi của doanh nghiệp vào khoảng 35 tuổi.

Được biết, từ năm ngoái đến nay, Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc đẩy nhanh vun đắp cho doanh nghiệp nhà nước loại hình đổi mới sáng tạo, khởi động thực hiện dự án bồi dưỡng doanh nghiệp ra khơi, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược quan trọng, ngành công nghiệp mới nổi và công nghiệp tương lai mang tính chiến lược, trọng điểm tuyển chọn một tốp doanh nghiệp trong giai đoạn đầu mới thành lập có nền tảng tiềm năng, đẩy nhanh tạo nên động năng mới và ưu thế mới, xây dựng doanh nghiệp “Kỳ lân” và doanh nghệp dẫn đầu công nghệ trong tương lai.