หวังอี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างที่ด่านชายแดนเขตกว่างซี
 การเผยแพร่:2024-04-07 15:52:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 5 เมษายน กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี โดยเน้นว่า ต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์การชี้นำสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อครั้งมาตรวจเยี่ยมดูงานที่กว่างซีอย่างลุ่มลึก ส่งเสริมการก่อสร้างด่านชายแดนอย่างต่อเนื่อง อัดฉีดพลวัตใหม่ให้กับการผลักดันให้กว่างซีเปิดสู่ภายนอกด้วยคุณภาพสูง ส่งเสริมความร่วมมือจีน-อาเซียน สร้างพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจด้านการตลาดที่มีความหมุนเวียนทั้งภายในและระหว่างประเทศ

หวัง อี้ ได้เดินทางสำรวจโครงการก่อสร้างด่านชายแดนอัจฉริยะที่ด่านโหย่วอี๋กวน, โซนฉงจั่วของเขตความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน, คลังสินค้าทัณฑ์บนผิงเสียง, ศูนย์ซื้อขายผลไม้จีน-อาเซียน(ฉงจั่ว),ด่านชายแดนรถไฟผิงเสียง,เขตความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวข้ามชายแดนน้ำตกเต๋อเทียน(บ๊านยก) ระหว่างจีน-เวียดนาม และจัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากองค์การที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่ระดับแนวหน้า

นายหวัง อี้กล่าวว่า กว่างซีเป็นเขต(มณฑล)สำคัญในชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และก็เป็นประตูสำคัญที่จีนดำเนินความร่วมมือกับอาเซียน มีฐานะพิเศษในการพัฒนาแห่งชาติและภาพรวมการต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน เปิดบริการและสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกันอย่างแข็งขัน ประสานเข้ากับการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอย่างลุ่มลึก สร้างความโดดเด่นให้กับงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนอย่างต่อเนื่อง สร้างช่องทางใหญ่ระหว่างประเทศที่เปิดสู่อาเซียน

นายหวัง อี้เน้นว่า กว่างซีต้องส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเวียดนาม เสริมสร้างรากฐานของประชาชนและสังคมด้านมิตรภาพจีน-เวียดนาม ยกระดับการเชื่อมต่อกันของสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง พยายามสร้างด่านชายแดนแบบอัจฉริยะ สะดวก การพัฒนาแบบบูรณาการ การปฏิสัมพันธ์กันฉันมิตร อเนกประสงค์และปลอดภัย เพื่อสร้างคุณูปการให้กับสร้างประชาคมจีน-เวียดนามที่มีอนาคตร่วมอันมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น

นายหวัง อี้กล่าวว่า แนวร่วมการทูตและกิจการต่างประเทศจำต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ชี้นำสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน เพิ่มขีดความสามารถ ช่วยเหลือกว่างซีเดินหน้าการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ บ่มเพาะบุคลากรด้านกิจการต่างประเทศ กระชับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุนกว่างซีเร่งการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง

(Yim/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น