> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Báo cáo nghiên cứu dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2024 là 5,3%
 Mới nhất:2024-04-08 20:59:36   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Ngày 8/4, tại Singapore, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN + 3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) đã công bố báo cáo nghiên cứu “Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc”. Báo cáo cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ từ 4,3% của năm 2023 tăng lên 4,5% vào năm 2024, dự báo là 4,2% vào năm 2025. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ từ 5,2% của năm 2023 tăng lên 5,3% vào năm 2024, và dự báo là 4,9% vào năm 2025.

Báo cáo dự báo, năm 2024, ba quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong khu vực ASEAN + 3 là Philippines, Campuchia và Việt Nam.