> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ trưởng Vương Nghị hội kiến Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang
 Mới nhất:2024-04-09 19:50:26   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 8/4, tại Bắc Kinh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ tịch phân ban Trung Quốc trong Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Trung – Việt Vương Nghị đã hội kiến Phó Thủ tướng Việt Nam đi cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm Trung Quốc, Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt -Trung Trần Lưu Quang.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam, phát huy đầy đủ vai trò điều phối chung của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Trung-Việt, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt tiếp tục tiến tới mục tiêu “6 hơn”.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc, chung tay thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa chung, đạt được đôi bên cùng có lợi cùng thắng theo sự dẫn dắt của việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung.