> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ
 Mới nhất:2024-04-09 19:50:51   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Tân Hoa xã

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/4, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ.

Ông Vương Hộ Ninh cho biết, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng hai nước.

Ông Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam coi Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và lựa chọn chiến lược trong quan hệ đối ngoại, kiên định thực thi chính sách một Trung Quốc, chúc mừng sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc giành được những thành tựu to lớn.