> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc hoàn thành tuyển chọn phi hành gia hàng không vũ trụ dự bị đợt bốn, khu vực Hồng Công và Ma Cao đều có một người được chọn
 Mới nhất:2024-06-11 18:13:40   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

\

CMG ngày 11/6 từ Văn phòng dự án hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc thông tin cho biết, công tác tuyển chọn phi hành gia hàng không vũ trụ dự bị đợt bốn của Trung Quốc vừa kết thúc, tổng cộng có 10 người được tuyển chọn, gồm 8 phi công hàng không vũ trụ và 2 chuyên gia về tải trọng (khu vực Hồng Công và Ma Cao đều có 1 chuyên gia tải trọng). Tiếp theo, các phi hành gia dự bị sẽ được huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện nghiên cứu khoa học phi hành gia hàng không vũ trụ Trung Quốc.

Công tác tuyển chọn phi hành gia hàng không vũ trụ dự bị đợt bốn của Trung Quốc được khởi động toàn diện từ nửa cuối năm 2022, trải qua ba giai đoạn gồm sơ tuyển, phúc tuyển, và vòng tuyển chọn cuối cùng v.v. Trong đó, lần đầu tiên tuyển chọn chuyên gia tải trọng tại khu vực Hồng Công, Ma Cao, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và tham gia nhiệt tình của người dân và các giới xã hội Hồng Công và Ma Cao.