> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Vận hành kinh tế công nghiệp nhẹ Trung Quốc trong bốn tháng đầu tiếp tục xu hướng tăng trở lại
 Mới nhất:2024-06-11 18:18:42   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

\

Theo con số thống kê mới nhất của Hội Công nghiệp nhẹ Trung Quốc, trong bốn tháng đầu năm nay, vận hành kinh tế công nghiệp nhẹ tiếp tục xu hướng tăng trở lại, hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế công nghiệp. Trong bốn tháng đầu năm nay, doanh thu hoạt động của ngành công nghiệp nhẹ đạt gần 7 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản xuất công nghiệp nhẹ tiếp tục tăng trở lại. Trong bốn tháng đầu năm nay, giá trị gia tăng của công nghiệp nhẹ trên quy mô tăng 5,9%. Trong 91 loại sản phẩm công nghiệp nhẹ chính nằm trong diện thống kê của Cục Thống kê nhà nước, có 71 loại sản phẩm tăng sản lượng.