> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu video tại lễ khai mạc hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc
 Mới nhất:2024-06-13 14:15:31   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Tân Hoa xã:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu video tại lễ khai mạc hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, qua 60 năm thành lập và phát triển, Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc tích cực thúc đẩy hợp tác Nam - Nam, đề xướng đối thoại Nam - Bắc, thúc đẩy xây dựng trật tự kinh tế quốc tế mới, đóng góp quan trọng cho thương mại và phát triển toàn cầu.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc luôn là một thành viên của "phương Nam toàn cầu", vĩnh viễn thuộc về các nước đang phát triển. Trung Quốc sẽ tích cực mở rộng nhập khẩu từ các nước đang phát triển khác, tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, phát triển, góp sức thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững.