> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Lòng chảo Vịnh Bắc Bộ Trung Quốc phát hiện giếng dầu khí năng suất cao – lập kỷ lục mới về sản lượng dầu khí hàng ngày trên vùng biển này
 Mới nhất:2024-07-04 16:34:07   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

\

Mới đây, giếng nghiêng Hải 3 nằm ở lòng chảo Vịnh Bắc Bộ đã thử nghiệm thành công dòng dầu khí công nghiệp năng suất cao, lập kỷ lục mới về sản lượng dầu khí hàng ngày trên vùng biển này.

Lòng chảo Vịnh Bắc Bộ giàu tài nguyên dầu khí. Độ sâu hoạt động của giếng nghiêng Hải 3 đạt 4.600 mét, nhiệt độ đáy giếng là 150°C.