Trung Quốc phóng thành công vệ tinh số 2 Cao Phân IX có độ phân giải một mét và vệ tinh IV Hòa Đức có thể thu thập thông tin mạng vạn vật toàn cầu trên quỹ đạo
Tiêu điểm:
 • Trung Quốc
 • ASEAN
 • Vịnh bắc bộ
 • Tin tức
bbrtv
bbrtv
bbrtv
 • Giao thương
 • Tin tức du lịch
 • Văn hóa giao lưu
 • Giáo dục giao lưu

Tin ảnh

 • Sắp đến cao điểm lượng khác
 • 30 đội y tế gồm 4130 người đa
 • Đại hội Thể thao mùa Đông toà
 • Du lịch băng tuyết Trung Quốc lên
 • “Tiếp cận ASEAN – Liên hoan âm nha
 • Trường Đại học Hà Nội Việt
 • Trung Quốc phóng thành công hai vê
 • Khai mạc Liên hoan Văn hóa Nghệ thu