Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân giai đoạn 1 do doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) nhận giải thưởng xuất sắc kép quốc gia Việt Nam
Tiêu điểm:
 • Trung Quốc
 • ASEAN
 • Vịnh bắc bộ
 • Tin tức
bbrtv
bbrtv
bbrtv
 • Giao thương
 • Tin tức du lịch
 • Văn hóa giao lưu
 • Giáo dục giao lưu

Tin ảnh

 • Vụ đánh cá mùa đông ở Hồ Tr
 • “Cầu nhỏ, nước chảy, bên nhà
 • Quỹ Xóa đói giảm nghèo Trung Quô
 • Chùm ảnh chứng kiến sự thay đ
 • Nền kinh tế số tăng tốc, 15 nga
 • Thiên tai lũ lụt đã tác động t
 • Sắp đến cao điểm lượng khác
 • 30 đội y tế gồm 4130 người đa