Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính sẽ thăm Xin-ga-po và chủ trì triệu tập Hội nghị cơ chế hợp tác hai nước Trung Quốc - Xin-ga-po
Tiêu điểm:
  • Trung Quốc
  • ASEAN
  • Vịnh bắc bộ
  • Tin tức
bbrtv
bbrtv
bbrtv
  • Giao thương
  • Tin tức du lịch
  • Văn hóa giao lưu
  • Giáo dục giao lưu

Tin ảnh