> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Quảng Tây công bố “quy hoạch đường sông vàng Tây Giang”
 Mới nhất:2010-04-29 09:23:30   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Đài Phát Thanh QT
     Quảng Tây công bố “quy hoạch đường sông vàng Tây Giang”

      Ngày 27, Quảng Tây đã công bố “quy hoạch đường sông vàng Tây giang”, đề xuất đến năm 2012 thực hiện năng lực ăn nhả các bến cảng sông đạt trên 100 triệu tấn, trên cơ sở đó tiến thêm một bước hoàn thiện mạng lưới vận tải và hệ thống bến cảng đường sông , đẩy nhanh xây dựng hình thành vành đai kinh tế Tây Giang.