> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Hội chợ thế giới Thượng Hải mang lại cơ hội làm ăn cho doanh nghiệp Thái Lan
 Mới nhất:2010-05-06 10:27:27   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台
     Bản báo cáo điều tra do Trung tâm nghiên cứu nông dân Thái Hoa, kho chất xám nổi tiếng Thái Lan c&

       Bản báo cáo điều tra do Trung tâm nghiên cứu nông dân Thái Hoa, kho chất xám nổi tiếng Thái Lan công bố vào ngày 4 viết, hội chợ thế giới Thượng Hải giúp ích cho việc thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị Trung Quốc –Thái Lan, cũng sẽ mang lại cơ hội làm ăn cho doanh nghiệp vốn Thái Lan tại Trung Quốc nói chung và tại Thượng Hải nói riêng.