> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Trung Quốc-ASEAN lại có thêm mặt bằng mới hợp tác Quốc tế
 Mới nhất:2010-05-26 09:06:10   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBR

    Ngày 24 tháng 5, theo Ban thư ký Hội chợ Trung Quốc-ASEAN cho biết, mới đây, Bộ ngoại giao Trung Quốc chính thức phê chuẩn và ủy thác Quảng Tây cùng với Tân Hoa xã phối hợp thiết lập Trung tâm ảo Trung Quốc-ASEAN. Trung tâm ảo Trung Quốc-ASEAN là trạm mạng chính phủ duy nhất của Trung Quốc-ASEAN, sẽ công bố những thông tin có uy tín về các mặt như mậu dịch, đối thoại, du lịch, giáo dục, văn hóa của Trung Quốc và ASEAN, bao gồm số liệu thống kê, tình hình mới nhất, phương thức liên hệ v.v, đồng thời cung cấp kết nối trạm mạng có liên quan.
 

Hot Phát biểu bình luận