> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Chủ tịch Hội đồng địa phương In-đô-nê-xi-a tiếp Đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc
 Mới nhất:2010-06-09 11:35:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Ngày 7, tại Gia-các-ta, Chủ tịch Hội đồng địa phương In-đô-nê-xi-a I-oan Gu-xman đã tiếp Đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc do ông Triệu Khởi Chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Ngoại vụ của Chính hiệp làm Trưởng đoàn. Hai bên bày tỏ mong tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, du lịch v.v, vun đắp ý thức "Người châu Á" của nhân dân hai nước.
Ông I-oan Gu-xman nói, năm nay là kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao In-đô-nê-xi-a - Trung Quốc, mong hai nước tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa chính phủ, nhất là nâng cao trình độ giao lưu và hợp tác giữa chính quyền địa phương hai nước. Ông Triệu Khởi Chính nói, hai bên cần khuyến khích tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là tăng thêm sự giao lưu giữa thế hệ trẻ, đặt cơ sở cho sự phát triển sau này của quan hệ hai nước. Trung Quốc còn mong phương tiện truyền thông hai nước tăng cường hợp tác, tăng cường tiếng nói của các nước châu Á trong dư luận thế giới .

 

Hot Phát biểu bình luận