> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Tổng thống đắc cử Phi-li-pin tuyên thệ nhậm chức
 Mới nhất:2010-07-01 09:39:22   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Ngày 30/6, tại bục danh dự Ki-ri-nô, công viên Ri-da, thành phố Ma-ni-la, Tổng thống đắc cử Phi-li-pin A-ki-nô III đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống thứ 15 của Phi-li-pin.
Sau đó, Tổng thống A-ki-nô III đã có bài phát biểu nhậm chức. Ông nói, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ khoá này là quản lý đất nước một cach thành thật và hiệu quả, đưa Phi-li-pin thoát khỏi nghèo đói. Một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của Chính phủ là tạo công ăn việc làm, giải quyết vấn đề thất nghiệp nghiêm trọng, không chỉ khiến người dân trong nước có việc làm, còn phải giúp những người Phi-li-pin phải ra nước ngoài mưu sinh trở về nước làm việc.

Tổng thống A-ki-nô III còn cam kết giải quyết vấn đề thiếu hụt nghiêm trọng về cơ sở giáo dục, đồng thời từng bước giải quyết vấn đề khiếm khuyết trong cơ sở hạ tầng, để cải thiện giao thông, du lịch và môi trường đầu tư. Ông còn cho biết, Chính phủ mới sẽ nâng cao trình độ dịch vụ y tế chắm sóc sức khẻo.

 

Hot Phát biểu bình luận