เมืองซานย่า
 การเผยแพร่:2010-11-17 17:01:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:国际在线

คำขวัญประจำเมือง : ซานย่าแสนสวย โรแมนติกแดนสวรรค์

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลไห่หนาน ซึ่งเป็นเกาะในเขตร้อนแห่งเดียวของประเทศจีน ทางตะวันออกผ่านฟิลิปปินส์ถึงมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ทางใต้ผ่านออสเตรเลียถึงมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ทางตะวันตกเฉียงใต้ผ่านคาบสมุทรอินโดจีนถึงมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก โดยได้รับยกย่องเป็น "ประตูทางใต้ของจีน"

 \

亚龙湾海滩

เมืองซานย่าตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน ตัวเมืองซานย่ามีสภาพแวดล้อมแสนวิเศษ ทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองประกอบด้วยภูเขา ทะเลและแม่น้ำ เมืองซานย่าได้รวบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม้ น้ำพุร้อน สัตว์ ถ้ำหิน เรือกสวนไร่นา และขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมาย เช่น ภูเขาหนานซาน ถ้ำต้าเสี่ยวเทียน อ่าวย่าหลง หน้าผาสวรรค์จรดทะเล สวนสาธารณะกวางเหลียวหลัง เกาะซีเต่าหรือเกาะตะวันตก เกาะอู๋จือโจว ทะเลต้าตง เป็นต้น และเป็นเขตที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวชายทะเลในเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของจีน

เมืองซานย่าเป็นประตูเข้าจีนของประเทศต่างๆ ในเขตร้อน มีความได้เปรียบเป็นพิเศษด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการติดต่อระหว่างประเทศ เมืองซานย่าก็เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่เปิดกว้างที่สุดของจีน ทางรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายพิเศษที่เอื้อประโยชน์ต่อเมืองซานย่า ได้แก่ เสนอเงื่อนไขพิเศษให้สามารถอยู่ได้ 15 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ ให้กับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวสำคัญ 21 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ รัสเซีย เยอรมนี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไทย ฝรั่งเศส และสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ สามารถทำวีซ่าเมื่อถึงปลายทางที่สนามบินเมืองซานย่าได้

\

ทะเลต้าตง
\

แม่น้ำซานย่า
 

\

ศูนย์กลางอ่าวย่าหลง
\

หน้าผาสวรรค์จรดทะเล