เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างมั่นคง
 การเผยแพร่:2012-03-26 12:01:23   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ตั้งแต่การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 5 เปิดขึ้น และนายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนรายงานผลการดำเนินงานรัฐบาลเป็นต้นมา บุคคลของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พากันประเมินต่อรายงานผลการดำเนินงานรัฐบาลในเชิงบวกของนายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่า โดยเห็นว่า เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างมั่นคงนั้นเป็นผลดีต่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของโลกและภูมิภาคนี้

ศาสตรจารย์ ดร.แนก เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ของมหาวทิยาลัยรังสิตกล่าวว่า พร้อมๆ กับที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รายงานผลการดำเนินงานรัฐบาลของจีนที่มีการรายงานทุกปีส่งผลกระทบต่อโลกมากขึ้นเรื่อยๆ และรายงานดังกล่าวก็ส่งสัญญาณชัดเจนมากต่อประชาชนทั่วโลก เช่น จีนจะรักษาการเติบโตอย่างมั่นคง ยืนหยัดการขยายความต้องการภายในและรักษาความมั่นคงของความต้องการภายนอก พยายามพัฒนาเศรษฐกิจ ขจัดปัจจัยที่ไม่มั่นคงและไม่แน่นอนทั้งภายในและภายนอกประเทศประการต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้มีความหมายสำคัญยิ่งต่อจีน ไทย ตลอดจนทั่วโลก จะส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาของภูมิภาคนี้

ดร.ไท ทัม เกียว ของมหาวทิยาลัยฮานอยกล่าวว่า เนื่องจากกระบวนการโลกาภิวัตน์พัฒนาเร็วขึ้น เศรษฐกิจจีนกับเศรษฐกิจโลกจะพึ่งพากันมากยิ่งขึ้น เมื่อจีนเร่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเติบโตและปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจีนจะพัฒนาไปอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น และจะเพิ่มแรงขับเคลื่อนใหม่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคตลอดจนทั่วโลก

นายไซคอน บุณวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการความร่วมมือลาวจีน เลขาธิการสมาคมมิตรภาพลาวจีนกล่าวว่า รายงานผลการดำเนินงานรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่า สะท้อนให้เห็นถึงผลงานของรัฐบาลจีนภายใต้สถานการณ์ระหว่างประเทศใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและการท้าทาย ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจีนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมาก จีดีพี เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การที่รัฐบาลจีนปรับลดอัตราการเติบโตให้เป็น 7.5% แม้ว่าจะลดจังหวะก้าวการพัฒนา แต่แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลจีนสำนึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงให้ความสำคัญต่อความมั่นคงและคุณภาพมากขึ้น

Ying/Lr
 

 

 

 

 

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น