มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดตั้งศูนย์จีนศึกษา
 การเผยแพร่:2012-03-26 12:08:28   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนนาน และกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเีชียงใหม่จะตั้งศูนย์จีนศึกษาตามการสนับสนุนของสถาบันขงจื๊อ เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างไทย-จีน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับต่างๆ

ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กล่าวว่า "ศูนย์จีนศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะร่วมมือกับสถาบันขงจื๊อ สร้างห้องเรียนภาษาจีนและการวิจัยเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจีน โดยจะมีทรัพยากรและรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และให้ทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และวงการต่างๆ ในอนาคต"

Ton/Lei
 

 

 

 

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น