คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนยังคงมีโอกาสและศักยภาพเติบโตต่อไป
 การเผยแพร่:2013-06-26 10:17:02   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

แม่ว่าตัวเลขของเศรษฐกิจทางมหภาคของจีนมีอัตราลดต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่อเศรษฐกิจจีน สื่อมวลชนบางแห่งของประเทศตะวันตกตีพิมพ์บทความวิเคราะห์ว่าการที่ผลผลิตเกินความต้องการอาจทำให้จีนไม่เป็นแรงกระตุ้นให้เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นอีกแล้ว แต่นักเศรษฐศาสตร์จีนกลับเห็นว่า การที่เศรษฐกิจชะลอตัวแสดงว่า จะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง สถิติการเติบโตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในจีนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ลดต่ำลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)ตกต่ำลงติดต่อกันเป็นเวลา 15 เดือน ขณะเดียวกัน ภาคการบริโภคก็มีอัตราการเติบโตเล็กน้อย แม้ตัวเลขดังกล่าวจะแสดงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน แต่นักเศรษฐศาสตร์จีนกลับไม่มองว่าเป็นสัญญาณที่บอกภาวะล้มละลายขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น