> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Hoa Vi và công ty viễn thông-thông tin Ma-lai-xi-a phối hợp nghiên cứu phát triển công nghệ kết nối đời mới
 Mới nhất:2014-08-13 17:38:01   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Hãng tin Trung Quốc

\

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 12/8, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Viễn thông-thông tin Ma-lai-xi-a, Công ty Hoa Vi, doanh nghiệp chế tạo thiết bị viễn thông-thông tin Trung Quốc và Cơ quan nghiên cứu phát triển viễn thông-thông tin Ma-lai-xi-a thuộc Tập đoàn Viễn thông-thông tin Ma-lai-xi-a ký bản ghi nhớ hợp tác, hai bên sẽ dốc sức nghiên cứu công nghệ kết nối qua băng thông rộng và Wifi đời mới.

Công ty Hoa Vi đã phát triển 13 năm tại Ma-lai-xi-a, hiện có 1.900 công nhân viên chức tại Ma-lai-xi-a, trong đó 75% là người bản xứ. Công ty Hoa Vi cung cấp dịch vụ cho tất cả các nhà mạng chủ yếu của Ma-lai-xi-a, góp phần xây dựng băng thông rộng quốc gia, 4G cũng như các lĩnh vực viễn thông-thông tin khác của Ma-lai-xi-a.