> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 8 diễn ra tại Viêng Chăn Lào
 Mới nhất:2014-09-12 19:03:02   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 8 ngày 11/9 khai mạc tại Thủ đông Viêng Chăn, Lào.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Vi-pha-vanh phát biểu tại lễ khai mạc cho biết, hội nghị lần này sẽ nhìn lại tình hình thực hiện các thành quả của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần trước, xây dựng định hướng và chương trình phát triển giáo dục trong khuôn khổ ASEAN sau năm 2015, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020. Bởi vậy, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển nguồn nhân lực của các nước thành viên ASEAN, cũng là tiêu chí quan trọng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, thu hẹp khoảng cách phát triển giáo dục giữa các nước thành viên ASEAN.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận