> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Mức tăng kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc-ASEAN trong ba quý đầu gấp hơn ba lần so với mức tăng của ngành ngoại thương Trung Quốc
 Mới nhất:2014-10-31 10:56:37   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 30/10, Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN ra "Báo cáo Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN" ba quý đầu năm nay cho thấy, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc-ASEAN trong ba quý đầu năm 2014 đạt khoảng 346 tỷ 600 triệu đô-la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ, mức tăng gấp hơn ba lần so với mức tăng của ngành ngoại thương Trung Quốc. Trong khi đó, xuất nhập khẩu Trung Quốc tính theo Đô-la Mỹ đạt mức tăng 3,3%.

Báo cáo cho thấy, trong ba quý đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Ma-lai-xi-a đạt khoảng 75 tỷ đô-la Mỹ và được xếp hàng đầu, tiếp theo là Xin-ga-po và Việt Nam. Các nước có mức tăng thương mại nhanh nhất lần lượt là Mi-an-ma, Việt Nam, Phi-li-pin.