โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและแก๊สทางธรรมชาติจีน-พม่าจะมีผลดีต่อแรงงานพม่าที่อาศัยอยู่เถบเส้นทางดังกล่าว
 การเผยแพร่:2015-02-04 12:21:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

สื่อมวลชนพม่ารายงานว่า ท่าเรือของเกาะมาเด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของท่อส่งน้ำมันจีน-พม่าได้เริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา เรือบรรทุกน้ำมันกว่า 3 แสนตันลำแรกได้เข้าเทียบท่าและเริ่มส่งน้ำมันแล้ว นายอู ญาณ ตุน(U Nyan Tun) รองประธานาธิบดีพม่าระบุว่า โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและแก๊สทางธรรมชาติจีน-พม่าจะมีผลดีต่อการหางานทำและการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานพม่าตามเส้นทางดังกล่าว

เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา รองประธานาธิบดีอู ญาณ ตุนของพม่าได้กล่าวในพิธีจำลองการผลิตที่กรุงย่างกุ้งว่า โครงการก่อสร้างท่าเรือและถังเก็บน้ำมันดิบเกาะมาเดเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2011 และแล้วเสร็จเมื่อเตือนที่ผ่านมา ท่าเรือดังกล่าวมีความยาวทั้งสิ้น 480 เมตร สามารถให้เรือบรรทุกน้ำมันขนาด 3 แสนตันเทียบท่าได้ ท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่เชื่อมต่อเข้ากับท่าเรือแห่งนี้จะผ่านจังหวัดยะไข่ แม็กเว มันดาเลย์ และฉานของพม่า ความยาวทั้งหมด 771 กิโลเมตร โดยภายในเวลา 30 ปีนี้ คาดว่าจะขนส่งน้ำมันดิบแก่จีนและพม่าจำนวนกว่า 22 ล้านตัน

ในคำกล่าวของ นายอู ญาณ ตุนยังได้ชื่นชมโครงการดังกล่าวที่ได้ปฏิบัติตามแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งยังสร้างเขื่อนเก็บน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำประปาแก่ประชาชนในขอบเขตดังกล่าว โครงการนี้จะมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้การคลังของพม่าให้สูงขึ้น สนองน้ำมันดิบแก่พม่า ให้โอกาสการมีงานทำต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเส้นทางท่อส่งน้ำมัน ทั้งยังมีส่วนส่งเสริมมาตราฐานด้านการศึกษาและสุขอนามัยของเขตนั้นด้ว เขากล่าวว่า หลังจากดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำมันเมื่อปี 2012 เป็นต้นมา จีนได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินกว่า 13.26 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างโรงเรียน สถานีอนามัย เขื่อนเก็บน้ำ เส้นทางขนส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสารเป็นต้นในสี่จังหวัดดังกล่าว ซึ่งได้เสริมระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตดังกล่าวด้วย

นายเลี่ยว หย่งเหยี่ยน ผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มบริษัท CNPC กล่าวว่า บริษัทจะถือแนวความคิดที่คุณภาพอยู่อันดับแรกต่อไป ส่วนในแง่ของกระบวนการก่อสร้าง ก็จะยังคงใช้ความพยายามต่อไป ตั้งใจบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายด้วยความปลอดภัย และไม่ก่อมลภาวะเป็นต้น

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น