จีนให้ความสนใจกับการประชุมสุดยอดอาเซียนที่แสดงท่าทีต่อปัญหาทะเลหนานไห่
 การเผยแพร่:2015-04-29 16:53:15   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

วันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา นายหง เหล่ย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่า จีนให้ความสนใจอย่างมากต่อการที่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 26 แสดงท่าทีต่อปัญหาทะเลหนานไห่ที่อยู่ทางตอนใต้ของจีน(ทะเลจีนใต้)

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 26 ประกาศคำแถลงของประธานในวันเดียวกัน โดยแสดงความสนใจอย่างมากต่อโครงการถมทะเลในทะเลหนานไห่ และย้ำความสำคัญของการพิทักษ์สันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ ตลอดจนความอิสระด้านการบินเหนือทะเลหนานไห่ นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลหนานไห่อย่างจริงจังและมีประสิทธิผล อีกทั้งเร่งจัดการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อกำหนดหลักการที่ใช้ได้ผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว

นายหง เหล่ย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงท่าทีต่อกรณีดังกล่าวว่า จีนมีจุดยืนต่อปัญหาทะเลหนานไห่อย่างชัดเจนมาโดยตลอด ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน จีนยืนหยัดในการพิทักษ์บูรณภาพเหนือดินแดนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทางทะเล ถือสันติภาพของภูมิภาคเป็นสิ่งสำคัญ ส่งเสริมให้แก้ไขข้อพิพาทด้วยการเจรจาและการปรึกษาหารือบนพื้นฐานเคารพประวัติศาสตร์ ความเป็นจริง และกฎหมายสากล จีนมุ่งใช้ความพยายามร่วมกับประเทศอาเซียน เพื่อพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพของทะเลหนานไห่ ใช้ท่าทีสุขุมและยับยั้งชั่งใจอย่างเต็มที่ในปัญหานี้

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น