> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Diễn đàn Doanh nghiệp trẻ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 7 sẽ diễn ra tại Viêng Chăn
 Mới nhất:2015-05-19 18:06:33   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Đài Tiếng nói Việt Nam: Hiệp hội Doanh nhân trẻ Lào cho biết, Lào sẽ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp trẻ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 7 tại Thủ đô Viêng Chăn từ ngày 6 đến ngày 7/8/2015. Đến lúc đó, các đại diện doanh nhân trẻ 10 nước ASEAN và 300 doanh nhân trẻ đến từ Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị.

Diễn đàn lần này sẽ tạo điều kiện hợp tác quốc tế cho các nhà doanh nghiệp tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm kinh doanh, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư, v.v., bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra Diễn đàn còn sẽ tổ chức Triển lãm sản phẩm công nghiệp và Triển lãm văn hóa nghệ thuật đặc sắc Trung Quốc và các nước ASEAN.