> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Trần Khôn
 Mới nhất:2015-08-10 12:03:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV
  

Trần Khôn sinh ngày 4 tháng 2 năm 1976 tại thành phố Trùng Khánh. Năm 1996, anh đã tháp tùng một người bạn tham gia cuộc thi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.